Pripreme za polaganje prijemnih ispita

Pripreme za polaganje prijemnih ispita na dramskim akademijama

Pripreme za polaganje prijemnih ispita na dramskim akademijama, vrše se u pet etapa:

I Procena mogućnosti svakog kandidata

(Razgovor i upoznavanje sa kandidatom. Procena mogućnosti i šanse da se upiše na Akademiju drmaskih umetnosti. Rad sa kandidatom, koji prema izvršenoj proceni ne zadovoljava kriterijume za polaganje prijemnog ispita na Akademijama dramskih umetnosti, nije moguć.)

II Izbor tekstova

(Izbor najadekvatnijih tekstova, po programu prijemnog ispita na Akedemijama dramskih umetnosti.)

III Analiza tekstova i rad na svakom tekstu posebno

(Detaljna analiza dela iz kojih su preuzeti određeni monolozi, analiza radnje, lika, i odnosa. Priprema zadataka.)

IV Generalne probe

(Generalne probe, kojima prisustvuje improvizovana komisija, sačinjena od dramskih umetnika.)

V Psihološka priprema

(Psihološka priprema svakog kandidata pred polaganje prijemnog ispita.)

Rad u grupi, individualno ili kombinovano.
Period priprema: februar – jun

Ostale edukacije

Pozorišni studio

Gluma nam pomaže da se oslobodimo straha od javnog nastupa, da steknemo samopouzdanje, da fizički i mentalno osvestimo svaki deo svog tela, da slušamo i da nas slušaju.
Pozorišni studio namenjen je deci i mladima uzrasta od 7 do 19 godina.

Pročitaj više

Individualni časovi dikcije i govora

(Usavršite tehnike govora i govorništva, artikulišite govor, oslobodite se straha od javnog nastupa, poboljšajte kvalitet nastupa, podignite samopouzdanje, postanite vrhunski profesionalac u poslu kojim se bavite.)

Pročitaj više

Pripreme za polaganje prijemnih ispita

(Budite u potpunosti spremni za prijemni ispit na dramskim Akademijama. Kroz pet etapa priprema, u periodu od februara do juna, pripremićete program prijemnog ispita i poboljšati mentalnu i psihološku snagu pred samo polaganje. Rad u grupama, individualno ili kombinovano.)

Pročitaj više

Vesti
Prijatelji sajta